ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดสนทนายามเช้า ประจำเดือน ม.ค. 58
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.2 จัดสนทนายามเช้า ประจำเดือน ม.ค. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในสังกัด ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 และได้ทำการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นที่ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ได้แก่ น.ส. กนกวรรณ วงษ์บุญมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 เนื่องจากเป็นผู้เสียสละเวลานอกราชการในการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดมาโดยตลอด

..............................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937