ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงานและโดยรอบตัวอาคาร เพื่อความสะอาด และความเป็นระเบียบ ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีและสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937