ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เดือน ม.ค. 58
กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เดือน ม.ค. 58
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนัท ณ สงขลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน) โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร พร้อมนี้ยังได้คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

......................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937