ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครราชสีมาสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
กปภ.สาขานครราชสีมาสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมาสนับสนุนน้ำดี่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด ในการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558" และทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 2,000.-บาท และชุดกล่องดินสอ สี ยางลบ จำนวน 30 ชุด มอบให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558

......................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937