ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ได้ให้การต้อนรับผู้จัดการ และพนักงานสังกัด กปภ.สาขาผักไห่ ศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำ
กปภ.สาขาปทุมธานี ได้ให้การต้อนรับผู้จัดการ และพนักงานสังกัด กปภ.สาขาผักไห่ ศึกษาดูงาน ณ สถานีผลิตน้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้นายชวลิต มิคร้าม หัวหน้างานผลิต ให้การต้อนรับ นางอิสรีย์ พลเสน ผู้จัดการ กปภ.สาขาเสนา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงกรองน้ำวัดชัยสิทธาวาส จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาตั้งแต่การสูบน้ำดิบไปถึงกระบวนการจ่ายน้ำให้บริการแก่ประชน ผ่านกระบวนการทำงานจริง และผ่านระบบจัดการด้วยคอมพิวเตอร์หรือระบบ SCADA ทั้งนี้เพื่อการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ต่อไป
    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937