ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วมอบเงินสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
กปภ.สาขาสีคิ้วมอบเงินสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีิมา เป็นจำนวนเงิน 1,340 บาท ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสีคิ้ว เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

...................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคขเต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937