ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดประชุมสนทนายามเช้า พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 1/2558
กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดประชุมสนทนายามเช้า พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก นำโดยนายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขามวกเหล็ก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2558 โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ WSP&PM และติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้คัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนไตรมาสที่ 1/2558 ซึ่งได้แก่นายณัฐฐา สร้อยนาก ตำแหน่งช่างโยธา 3
    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937