ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขาพิมายจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2558 นายไพรวัลย์  กล่ำสุข ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมด้วยพนักงาน และ ทีมงานฝ่ายช่างกปภ.สาขาพิมาย ได้ออกพื้นที่ดำเนินงานโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1/2558  (Home care ) ณ บริเวณเขตจำหน่ายน้ำ อ.เมืองคง โดยได้ให้บริการรับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่สำหรับผู้ใช้น้ำที่ยื่นคำร้องไว้แล้ว ณ บริเวณบ้านดงสามัคคี ม.11 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา และ รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมทั้งสำรวจประมาณการ และ รับชำระค่าติดตั้งเสร็จในวันเดียว โดยในการออกหน่วยดังกล่าวมีผู้ใช้น้ำให้ความสนใจ และชำระค่าติดตั้งในวันดังกล่าวทั้งสิ้น 65 ราย พร้อมกันนี้ได้คืนกำไร ส่งมอบความสุขแก่ผู้ใช้น้ำโดยจับสลากแจกตุ๊กตาหมีแก่ผู้ใช้น้ำที่มาชำระค่าติดตั้งในการออกหน่วยดังกล่าว จำนวน 5 รางวัล
              พร้อมกันนี้ในวัน เวลาเดียวกัน ทีมงานฝ่ายช่างกปภ.สาขาพิมาย ได้ออกพบปะเยี่ยมเยือนผู้ใช้น้ำถึงที่บ้าน เพื่อพบประผู้ใช้นำอย่างใกล้ชิดเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และให้บริการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปาที่ชำรุดโดยไม่คิดค่าแรง ณ บริเวณบ้านหนองสมอ ม. 11 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ซึ่งการออกกหน่วยบริการเติมใจให้กันในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ใช้น้ำจำนวนมาก และยังเป็นการสร้างความประทับใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรเป็นอย่างยิ่ง
...............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937