ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่พบผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558
กปภ.สาขาบ้านหมี่พบผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2558 เป็นครั้งที่ 2 โดยได้ให้บริการรับคำขอติดตั้งประปาใหม่แก่ลูกค้า จำนวน 51 ราย ณ บริเวณวัดหนองเมือง ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พร้อมนี้ได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สมุดโน๊ตไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้บริการ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าน้ำประปาต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

..................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937