ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่อบต.ท่าหลวง เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
กปภ.สาขาท่าเรือ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่อบต.ท่าหลวง เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 9 มกราคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดยนายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการ กปภ.สาขาท่าเรือ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 720 ขวด แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเหลวง เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก และโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937