ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ อบต.บางโพธิ์เหนือ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ อบต.บางโพธิ์เหนือ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้นางนฤมล ยังสิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 120 ขวด ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ จ.ปทุมธานี
      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937