ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) มอบสิ่งของและเงินทุนการศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กปี ๒๕๕๘
กปภ.สาขารังสิต (พ) มอบสิ่งของและเงินทุนการศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กปี ๒๕๕๘
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) โดย นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มอบสิ่งของและเงินทุนการศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่ตัวแทนจังหวัดปทุมธานี ,ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง ๑๐/๒ , เทศบาลนครรังสิต และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ณ กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937