ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุน กิจกรรมงานวันเด็ก “ลูกหลานไทยรักในหลวง” ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์กรมหาชน)
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุน กิจกรรมงานวันเด็ก “ลูกหลานไทยรักในหลวง” ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์กรมหาชน)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุน กิจกรรมงานวันเด็ก "ลูกหลานไทยรักในหลวง" ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์กรมหาชน) จำนวน 600 ขวด เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี ให้กับ กปภ.

           สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์กรมหาชน)หรือ พกฉ. กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็ก "ลูกหลานไทยรักในหลวง" ในวันที่ 10 มกราคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรและเศรษกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงขอความอนุเคราะห์ น้ำดื่มเพื่อให้บริการเด็ก ผู้ปกครอง และประชาชนที่มาร่วมงาน กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เล็งเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับ กปภ. จึงได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด โดยรับมอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937