ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมสนับสนุน กิจกรรมงานวันเด็ก มอบของขวัญตราสัญญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานเคหะชุมชนประชานิเวศน์ โครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไทย(เทพกุญชร 34)
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมสนับสนุน กิจกรรมงานวันเด็ก มอบของขวัญตราสัญญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงานเคหะชุมชนประชานิเวศน์ โครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไทย(เทพกุญชร 34)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นางสิรินุช โกวพัฒนกิจ เป็นตัวแทน มอบของขวัญตราสัญญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุน กิจกรรมงานวันเด็ก ให้กับสำนักงานเคหะชุมชนประชานิเวศน์ โครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไทย(เทพกุญชร 34) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ของกปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เพื่อมอบให้เด็ก และเยาวชน ที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี ให้กับ กปภ.

            สำนักงานเคหะชุมชนประชานิเวศน์ การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการจิตอาสา กลุ่มสมาชิกตำรวจบ้าน กลุ่มออมทรัพย์ และผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไทย(เทพกุญชร 34) กำหนดการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2558" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ในชุมชน ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กล้าแสดงออก และมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ ประพฤติ ปฏิบัติต่อเด็ก ด้วยความรัก ความเข้าใจ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย พร้อมส่งเสริมสถาบันครอบครัวอีกทางหนึ่ง กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เล็งเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับ กปภ. จึงได้มอบของขวัญตราสัญญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุน กิจกรรมดังกล่าว จำนวน 40 ชิ้น โดยรับมอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937