ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขามวกเหล็กจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การทหารม้า และจังหวัดทหารบกสระบุรี ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี โดยได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำโดยไม่คิดค่าบริการ , รับชำระค่าน้ำประปา, รับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ , กรอกแบบสอบถาม ,นำน้ำดื่มบรรจุขวดและแผ่นพับไปแจกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบถึงการให้บริการต่าง ๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า ซึ่งมีผู้ใช้น้ำประปา 400 คนเข้าร่วมกิจกรรม
..................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937