ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๓/๕๘ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๓/๕๘ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพุธที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  นำโดย นายชาญ  บุญแจ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗  โดยผู้จัดการฯ ได้มอบนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา - อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ได้แก่ นางสาวอำภา สิงหพานิช พนักงานคอมพิวเตอร์ ๔

...............................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937