ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภุมิภาคเขต 2 ร่วมกับ กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมงานโครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค
การประปาส่วนภุมิภาคเขต 2 ร่วมกับ กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมงานโครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานโครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 57 - 2 มกราคม 58 โดยในวันเปิดโครงการได้รับเกียรติจากท่านประธานโครงการ พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ และ กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พลโท เทพพงศ์ ทิพยจันทร์  เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรม

      ทั้งนี้ กปภ.สาขาลพบุรี และ กปภ.ข.2 ได้นำรถ PWA Mobile Service และรถหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถนิทรรศการ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับชำระค่าน้ำประปา อีกทั้งยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 12,000 ขวด ไปให้บริการแก่ประชาชนตลอดโครงการอีกด้วย

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937