ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 จัดอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด
กปภ.เขต 2 จัดอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้จัดอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์" ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด 30 สาขา ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.2 จ.สระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้การสืบค้นเอกสารมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937