ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน ธ.ค. 57
กปภ.สาขาด่านขุนทดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน ธ.ค. 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักและความผูกพันในองค์กร และแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการทำงานร่วมกัน

..........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937