ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 3/2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 3/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  "Morning Talk"    ครั้งที่ 3/2558  คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ธันวาคม2557  ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์  ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา07.00–08.30 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

                  กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน  จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ  น้ำชา  กาแฟ  โอวัลติน  และ  ซาลาเปาอาม่า    ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน    โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้  ได้แก่

                  1. ผจก. ฯ กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ เห็นความสำคัญของ "Morning Talk" โดยให้ปฏิบัติจนเกิดเป็น "ความเคยชิน" เพราะกิจกรรมนี้เป็นนโยบายของ กปภ. และจะนำไปสู่ ค่านิยมขององค์กร คือ มุ่ง – มั่น – เพื่อปวงชน ต่อไป

                  2. การจัดกิจกรรม "เติมใจให้กัน" ในวันพรุ่งนี้  ขอให้ทุกงานเตรียมความพร้อม  โดยขอให้มาพร้อมกัน และออกเดินทางไปยังหมู่บ้านวรารักษ์  เวลา 09.00 น. และขอให้แต่ละงาน มีความพร้อมในการตอบข้อซักถามของผู้ใช้น้ำทุก ๆ เรื่อง และมีความชัดเจน

                  3. การขอเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ กรณีมีหนี้ค้างชำระและจะต้องชำระค่าน้ำ ที่ค้างให้หมดก่อน จึงจะดำเนินการติดตั้งได้ เพื่อเป็นการลดหนี้ค้างชำระ ยกเว้นผู้ใช้น้ำที่ซื้อบ้านจากกรมบังคับคดี

                  4.  การติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ หากผู้รับจ้างรายใดดำเนินการล่าช้า หรือติดตั้งไม่ทัน ขอให้จ้างผู้รับจ้างรายอื่นทดแทน เพื่อให้งานติดตั้งไม่ค้าง และได้ผู้ใช้น้ำเป็นไปตามเป้าหมาย

                  5. ขอให้ พนักงานในงานบริการฯ ที่แบ่งพื้นที่ในการกำกับดูแล ผู้รับจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ดูแลเรื่อง DMA ด้วย ว่าน้ำเข้าในแต่ละ DMAปริมาณมากน้อยเท่าไร เพื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบกับปริมาณน้ำผ่านมาตรของผู้ใช้น้ำ ในแต่ละ DMA และหาปริมาณน้ำสูญเสียในแต่ละ DMA  มีปริมาณน้ำสูญเสียเกินเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ถ้าเกินให้แจ้งบริษัทหาท่อรั่ว ต่อไป

                  6. ผช.ผจก.ฯ ขอให้งานอำนวยการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ อัตราค่าน้ำ ติดประกาศแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบด้วย หลังจากมีการปรับปรุงการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

                  จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ  และ  "ดาวเด่นประจำเดือน"  ธันวาคม  2557  ได้แก่ นางสาวสุฑิตา ปิ่นแก้ว   เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ ขยัน อดทน อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน"  ธันวาคม  2557
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937