ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 /2558
กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 /2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  17-18 ธันวาคม 2557  นางกรุณา  คุ้มสว่าง  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกันออกจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) มหาดไทยร่วมใจ คนไทยยิ้มได้  เพื่อให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าโดยไม่คิดค่าแรง โดยในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ออกให้บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่ว และรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากผู้ใช้น้ำบริเวณบ้านเตยกระโตน ม.1. ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2557 ได้ออกพบและรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำ พร้อมบริการซ่อมท่อแตก-ท่อรั่ว ในพื้นที่บ้านขี้เหล็ก ม.3 บ้านดอนสวรรค์ ม.9 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบแก่ประชาชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

.....................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937