ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:๐๐ น. นายธนัท ณ สงขลา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำทีมหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ บริเวณศูนย์สาธิตบ้านจันดุม ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เทศบาล รวมทั้งประชาชนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ โดยมีประชาชนให้ความสนใจยื่นคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน ๔๓ ราย  พร้อมนี้ยังได้ห้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาและการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา รวมทั้งให้บริการซ่อมแซมระบบประปาให้กับผู้ใช้น้ำด้วย

..................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937