ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ออกพบลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขาบ้านหมี่ออกพบลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 โดยการออกให้บริการเรื่องระบบประปา ตรวจสอบสอบมาตรวัดน้ำ และค้นหาซ่อมแซมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านและนอกบ้าน ณ บริเวณตลาดกลาง ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี พร้อมนี้ได้มอบของที่ระลึกเป็นพัดรูปหัวใจตรากปภ.แก่ลูกค้าที่ไปพบ พร้อมแจกแผ่นพันประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกวิธีแก่ผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าน้ำประปาเพื่อความสะดวกในการชำระค่าน้ำของลูกค้าด้วย

.......................................................................

งานลูกค้าสัพมันธ์ กองะรบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937