ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายล้างถังตกตะกอนและถังน้ำใสตามโครงการ wsp - pm
กปภ.สาขาพิมายล้างถังตกตะกอนและถังน้ำใสตามโครงการ wsp - pm
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายไพรวัลย์ กล่ำสุข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ได้มอบหมายให้งานผลิตดำเนินการล้างทำความสะอาดถังน้ำใสและถังตกตะกอน ขนาด 200 ลบ.ม. ที่สถานีผลิตน้ำจ่ายน้ำหินดาด - ห้วยแถลง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาและเป็นแนวปฏิบัติงานตาม โครงการ WSP - PM ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย

.....................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937