ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงมอบน้ำดื่มกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กปภ.สาขาคลองหลวงมอบน้ำดื่มกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้มอบหมายให้ นายสุนทร เฉลียวบุญ หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ 1 มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 100 โหล ให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ.

................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937