ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
กปภ.สาขาโนนสูงร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙: ๐๐ น.  นายธนัท ณ  สงขลา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ได้ร่วมกันทำความสะอาดและซ่อมท่อภายในสำนักงานและบ้านพักพนักงาน ในกิจกรรม 5 ส ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในสำนักงาน และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสำนักงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย

................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937