ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
กปภ.สาขาบ้านหมี่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ โดยนายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณห้องประชุม กปภ.สาขาบ้านหมี่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคี และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937