ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
กปภ.สาขานครนายกร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  ในวันอังคารที่ 9  ธันวาคม  2557  ณ  ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก  โดยมีกิจกรรมการเดินณรงค์ของนักเรียน  ผู้แทนของหน่วยงาน และประชาชน  การแสดงนิทรรศการว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน  การแสดงบนเวที  การมอบรางวัลประกวดการพูด  และการกล่าวปฏิญาณแสดงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต

.....................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937