ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
กปภ.สาขานครนายก มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน  400  ขวด  ให้แก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก  เพื่อใช้ ในโครงการมหกรรม  เดิน - วิ่ง  มินิมาราธอน  ในวันที่ 14 ธันวาคม  2557  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  ประชาชนทุกเพศทุกวัย  และผู้เข้าร่วมโครงการ หันมาสนใจและตื่นตัวในการออกกำลังกายจนเป็นวิถีชีวิต

...............................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937