ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายให้พนักงานในสังกัดเข้าร่วมในกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ณ ศาลาอารักษ์ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันแก้ไขการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937