ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมโครงการวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗”
กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมโครงการวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗”
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

 

          ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นำโดยนางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนางสาวภัทรา  สุขสมศักดิ์ นักบริหารงานทั่วไป ๗ รักษาการหัวหน้างาน ๘ งานจัดเก็บรายได้ ๒ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีภาคเช้า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๘๙ รูป ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และพิธีภาคค่ำ วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937