ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทดออกหน่วยรับชำระค่าติดตั้งประปานอกสถานที่
กปภ.สาขาด่านขุนทดออกหน่วยรับชำระค่าติดตั้งประปานอกสถานที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด โดย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด จำนวน ๔ คน ได้ร่วมกันออกหน่วยบริการรับชำระค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ณ วัดบ้านพันชนะ ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้มาชำระค่าติดตั้งประปา จำนวน ๕๒ ราย

................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937