ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย ร่วมกับ งานน้ำสูญเสีย กรจ. ร่วมกันทำ step test ลดน้ำสูญเสีย
กปภ.สาขาพิมาย ร่วมกับ งานน้ำสูญเสีย กรจ. ร่วมกันทำ step test ลดน้ำสูญเสีย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย โดย งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และ งานผลิต  ร่วมกับ งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกันทำ Step Test บริเวณเขตจำหน่ายน้ำอำเภอพิมาย เมื่อคืนวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการลดอัตราน้ำสูญเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

...........................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937