ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ นำโดยนางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937