ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > งานผลิต กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิต – จ่ายน้ำคลอง ๑๓ ทำความดีเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ " ในหลวง " ของเรา
งานผลิต กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิต – จ่ายน้ำคลอง ๑๓ ทำความดีเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ " ในหลวง " ของเรา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยนางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้ นายชินรัตน์  ใยดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และนายมนต์ชัย  กองสุทธิ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานสังกัดงานผลิต ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน ณ สถานีผลิต - จ่ายน้ำคลอง ๑๓ ทำความดีเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "ในหลวง" ของเรา และสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาที่สะอาดได้มาตราฐาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937