ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแค จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
กปภ.สาขาหนองแค จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค นำโดย นายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมรับทราบนโยบายในการทำงานเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน ซึ่งได้แก่นายกฤษณะ โล่สุวรรณ ช่างโยธา 3

 งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937