ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ของสำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ของสำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. ร่วมสนับสนุน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ของสำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา จำนวน 1,200 ขวด เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี ให้กับ กปภ.

           สำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา จะดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดให้มีกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร การจุดพลุและดอกไม้ไฟ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล และกิจกรรม อื่น ๆ ดังนั้น นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา นายณรงค์ ด่านชัยวิจิตร จึงขอความอนุเคราะห์ น้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เล็งเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับ กปภ. จึงได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลรับมอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937