ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก สนับสนุนน้ำดื่มงานเดินวิ่งมินิมาราธอน
กปภ.สาขานครนายก สนับสนุนน้ำดื่มงานเดินวิ่งมินิมาราธอน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน  300  ขวด  ให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครนายก  ในโครงการจัดการแข่งขันอำเภอปากพลี  เดิน - วิ่ง  มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2557  ในวันที่ 14 ธันวาคม  2557  เพื่อนำไปบริการนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าร่วมโครงการ

..................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937