ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาหนองแค สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา
กปภ.สาขาหนองแค สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค นำโดยนายชวลิต วรชิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาหนองแค ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด แก่เทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขี้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหินกอง จ.สระบุรี

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937