ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
กปภ.สาขาโชคชัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย โดย นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อรับฟัง แสดงความคิดเห็น และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงที่จะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดไปมอบแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๒๔๐ ขวด

...................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937