ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี นำทีมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาดภายในสำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่เข้ามาใช้บริการที่สำนักงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดี และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937