ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 2/2558
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 2/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.

            นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน WSPฯ ได้แจ้งกับคณะทำงานว่า ท่านประธานบอร์ดได้ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขานครนายก ไปเมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา จึงขอให้คณะทำงานฯ และพนักงานในสังกัด เตรียมความพร้อมและเตรียมต้อนรับ ถ้าหากท่านประธานบอร์ด จะมาตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) และขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และควรต้องรู้ข้อมูลของงานอื่น ๆ ไว้ด้วยหากมีการซักถามจะได้สามารถตอบคำถามได้

            กรณีการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน้นย้ำว่า น้ำอุปโภค – บริโภค จะต้องไม่ขาด ซึ่ง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้เฝ้าระวังติดตามข้อมูลจากกรมชลประทาน โดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ ๆ คือเขื่อนภูมิพล และ เขื่อนสิริกิติ์ สองเขื่อนรวมกัน ปัจจุบันมีน้ำในเขื่อนเฉลี่ย 53 % และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบันมีน้ำในเขื่อน 94 % ซึ่งดูจากสถิติน้ำในเขื่อนแล้ว กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ไม่น่าจะเกิดสภาวะภัยแล้งแต่ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ก็เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาไว้แล้ว

            กรณีชุดเครื่องสูบน้ำที่ มีปัญหาขอให้ งานผลิต จัดทำรายงานและจัดซ่อมโดยเร่งด่วน เพราะ กปภ.สาขา ต้องเร่งดำเนินการ เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่ กปภ.กำหนด หากเครื่องสูบน้ำชำรุด จะส่งผลกระทบถึงเป้าหมายด้วย

            นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ แจ้งต่อคณะทำงานเรื่องสถานการณ์เครื่องจักรกลในงานผลิต (PM) ในส่วนของปั๊มน้ำที่จะได้รับการสนับสนุนจาก กปภ.ข.2 เพื่อนำมาติดตั้งที่ สถานีสูบน้ำอยุธยา 2 (เครื่อง 600 ลบ.ม./ชม.) อยู่ระหว่างการประสานงาน หากเป็นไปได้ควรจะขอมาดำเนินการเองเพื่อความรวดเร็ว

            เลขาคณะทำงานฯ แจ้งเรื่องการดำเนินการในการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ได้ทำการติดป้ายชื่อเครื่องจ่ายสารเคมีและอุปกรณ์ เป็นป้ายถาวรแบบอะคลีลิค ทดแทนป้ายเดิม ที่เป็นแบบกระดาษเคลือบพลาสติก และจะดำเนินการเพิ่มให้ได้ 100 %

            เลขาคณะทำงานฯ แจ้งเรื่องสมาคมการประปาแห่งประเทศไทยเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 14พฤศจิกายน 2557 ณ สถานีผลิตน้ำอยุธยา 2 สมาชิกได้ให้ความสนใจ และพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบ Online ที่ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ดำเนินการอยู่

             เลขาคณะทำงานฯ แจ้งเรื่องเพื่อพิจารณาสืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการคัดเลือกประปาดีเด่นประจำปี 2557 ได้เข้าทำการตรวจสถานีผลิตน้ำ ทั้ง 3 สถานี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการฯ แจ้งว่าระบบผลิตน้ำของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) สามารถดำเนินการต่อยอดขอ ISO ได้เลย เพียงแต่จะต้องปรับปรุง ตามข้อกำหนดของ ISO เพิ่มเติม คณะทำงานฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ เลขาคณะทำงานฯ ศึกษาข้อมูลเพื่อนำเสนอ ในครั้งต่อไป

              นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937