ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการประปาทันใจ และโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการประปาทันใจ และโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำโดยนางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนายชินรัตน์  ใยดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการประปาทันใจ และโครงการเติมใจให้กัน บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้ ตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ กปภ. เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ และเฉลิมฉลอง กปภ.ครบรอบ ๓๖ ปี ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองเก้า เพื่อเยี่ยมเยียน พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน ๗๒ ขวด และให้บริการประชาชนตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้าน โดยไม่คิดค่าแรง ตลอดจนสอบถามความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937