ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๒/๕๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๒/๕๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำโดยนางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยนายชินรัตน์  ใยดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และหัวหน้างาน ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยหัวข้อสนทนาเป็นการรายงานการปฏิบัติงานต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา - อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ที่ได้รับเลือกคือ นายชินรัตน์  ใยดี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937