ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วจัดกิจกรรมล้างถังตกตะกอน
กปภ.สาขาสีคิ้วจัดกิจกรรมล้างถังตกตะกอน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว โดย นายทองใบ ชื่นเชื่อม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว มอบหมายหัวหน้างานผลิตและพนักงานผลิต รวม 13 คน ดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำคลองตะแบก จำนวน 3 โรงกรอง โดยวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ล้างถังตะกอนที่โรงกรองน้ำ 1 ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. จำนวน 6 หม้อกรอง ความจุ 1,300 ลบ.ม.  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ 3 ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.  จำนวน 5 หม้อกรอง ขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม.  และ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ 3 ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. จำนวน 5 หม้อกรอง ขนาดความจุ 1,600 ลบ.ม./ชม.  ซึ่งกิิจกรรมนี้เป็นการดำเนนิการแผนกำหนดการล้างตกตะกอน 6 เดือน/ครั้ง หรือ ปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่า ตามแต่คุณภาพความขุ่นของน้ำดิบตามแต่ละฤดูกาล เพื่อให้การผลิตน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้น้ำประปาที่สะอาดพร้อมจำหน่ายให้แก่ลูกค้า

..................................................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937