ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าสร้างความรักความผูกพันในองค์กร
กปภ.สาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าสร้างความรักความผูกพันในองค์กร
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดยนายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการ กปภ.สาขาท่าเรือ นำทีมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2558 เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันในองค์กร โดยพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมมอบนโยบายในการทำงานเพื่อการทำงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937