ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ วัดห้วยดีเลิศ จ.ลพบุรี
กปภ.สาขาชัยบาดาล ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ วัดห้วยดีเลิศ จ.ลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล โดยนายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ ผู้จัดการ กปภ.สาขาชัยบาดาล พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยดีเลิศ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยนำน้ำดื่มบรรจขุวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 200 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ยังได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการประปา อาทิเช่น อัตราค่าน้ำ และการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937