ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำนอกสถานที่
กปภ.สาขาสีคิ้วรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำนอกสถานที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ออกรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำรายใหม่นอกสถานที่ ณ ศาลาวัดบ้านพันดุง หมู่ที่ 1 , 7 , 10 บ้านพันดุง ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ซึ่งอยู่ห่างจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้วเป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมีผู้มาชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำรายใหม่ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 70 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937