ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
กปภ.สาขานครนายกจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 1 ประจำปี  2558 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2557  ณ  บริเวณชุมชนวัดโพธิ์ปากพลี  อ.ปากพลี  จ.นครนายก  โดยการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ  รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ  และได้บริการซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายใน  พร้อมทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา  5  ธันวาคม  พ.ศ.  2557

...............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937