ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือ ประชุมหารือกับบริษัท โปรซี เทคโนโลยี ผู้รับจ้างอ่านมาตรมือถือเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
กปภ.สาขาท่าเรือ ประชุมหารือกับบริษัท โปรซี เทคโนโลยี ผู้รับจ้างอ่านมาตรมือถือเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดยนายสุชาติ ศรีพา ผจก.กปภ.สาขาท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ได้จัดประชุมหารือกับบริษัท โปรซี เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมือถืออ่านมาตร และบันทึกข้อมูลการใช้น้ำ พร้อมจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้โดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) และส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาท่าเรือ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาด ส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนในพื้นที่น้อยที่สุดต่อไป

 

        งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937